Cây cau Nhật cao từ 120cm-140cm

400,000

Cây Cau Nhật cao từ 120cm – 140cm  vừa mang ý nghĩa phong thuỷ vừa mang không gian xanh.

Liên hệ: 0797951214

0797951214