Chậu xi măng đá mài giọt nước 30×50

120,000

Chậu xi măng đá mài giọt nước có kích thước:

  1. 20×35
  2. 30×50
  3. 50×67

Liên hệ mua hàng: 0797951214

0797951214