CÂY NỘI THẤT

Cây công trình

Cau nga mi-Chà là cảnh

400,000650,000
Giảm giá!

Cây nội thất

Chậu Phát Tài Núi

1.850,000 1.450,000
450,000750,000

Cây công trình

Cây Ráy Voi

220,000750,000
220,000

Cây nội thất

Cỏ lan chi 20cm SG2020

60,000
1.600,000

CÂY CÔNG TRÌNH

Cây công trình

Cau nga mi-Chà là cảnh

400,000650,000
Giảm giá!

Cây nội thất

Chậu Phát Tài Núi

1.850,000 1.450,000
450,000750,000

Cây công trình

Cây Ráy Voi

220,000750,000
220,000

CÂY ĐỂ BÀN