Chậu xi măng đá mài 60×30

250,000

Chậu xi măng đá mài hình chữ nhật có nhiều kích thước như:

  1. 60x20x20
  2. 70x20x20
  3. 60x30x30
  4. 80x30x30
  5. 100x30x30
  6. Và nhiều kích thước khác

Liên hệ mua hàng: 0797951214

(nhận đặt hàng theo yêu cầu)

0797951214