CHẬU XI MĂNG

180.000,000300.000,000
340.000,0001.100.000,000
330,000480,000

Chậu xi măng

Chậu xi măng tròn

180,000550,000
190,000480,000
170,000540,000

Chậu đá mài

Lu trồng sen đá mài

650,000
330,000

CHẬU XI MĂNG ĐÁ MÀI

180.000,000300.000,000
340.000,0001.100.000,000
330,000480,000
190,000480,000
170,000540,000

Chậu đá mài

Lu trồng sen đá mài

650,000

Chậu đá mài

Chậu xi măng trồng sen

260,000750,000

Chậu xi măng

Chậu xi măng vuông

180,000480,000

CHẬU COMPOSITE CAO CẤP

564,000850,000
0,0001.920,000
550,0005.500,000
1.750,000
1.950,000
Giảm giá!

CHẬU GỐM SỨ

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 40×60

950,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 25×17

300,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 30×54

550,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 20×60

600,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 30×36

480,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 35×35

450,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 19×34

350,000