SẢN PHẨM MỚI NHẤT
564,000850,000

Cây công trình

Cau nga mi-Chà là cảnh

400,000650,000

Chậu xi măng

Chậu xi măng tròn

180,000550,000
190,000480,000
170,000540,000

Chậu đá mài

Lu trồng sen đá mài

650,000
330,000

Chậu xi măng

Chậu xi măng tròn

330,000
CHẬU XI MĂNG ĐÁ MÀI
190,000480,000
170,000540,000

Chậu đá mài

Lu trồng sen đá mài

650,000

Chậu đá mài

Chậu xi măng trồng sen

260,000750,000
CÂY CÔNG TRÌNH-CÂY NỘI THẤT

Cây công trình

Cau nga mi-Chà là cảnh

400,000650,000
Giảm giá!

Cây nội thất

Chậu Phát Tài Núi

1.850,000 1.450,000
450,000750,000
THÁC NƯỚC-ĐÀI PHUN NƯỚC SÂN VƯỜN
ĐÔN GHẾ XI MĂNG

Phụ kiện làm vườn

Bàn xi măng terrazzo-T12

950,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng đồng hồ cát35x45

850,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng đá mài 40×50

950,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng tròn 40×45

750,000

Phụ kiện làm vườn

Bàn xi măng tròn-bàn sofa

1.950,0003.950,000

Phụ kiện làm vườn

Bàn xi măng tròn-bàn cafe 50×75

1.250,0001.450,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng khối đá

650,000900,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn XM bán nguyệt

450,000650,000