SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng đồng hồ cát35x45

850,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng đá mài 40×50

950,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 40×60

950,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 25×17

300,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 30×54

550,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 20×60

600,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 30×36

480,000

Chậu gốm sứ

Chậu đất nung 35×35

450,000
CHẬU XI MĂNG ĐÁ MÀI

Chậu đá mài

Chậu xi măng trồng sen

260,000750,000

Chậu xi măng

Chậu xi măng vuông

180,000480,000
180,000600,000

Chậu đá mài

Chậu đá mài vuông cao

160,000550,000
CÂY CÔNG TRÌNH-CÂY NỘI THẤT
Giảm giá!

Cây nội thất

Chậu Phát Tài Núi

1.850,000 1.450,000
450,000750,000

Cây công trình

Cây Ráy Voi

220,000750,000
220,000
THÁC NƯỚC-ĐÀI PHUN NƯỚC SÂN VƯỜN
ĐÔN GHẾ XI MĂNG

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng đồng hồ cát35x45

850,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng đá mài 40×50

950,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng tròn 40×45

750,000

Phụ kiện làm vườn

Bàn xi măng tròn-bàn sofa

1.950,0003.950,000

Phụ kiện làm vườn

Bàn xi măng tròn-bàn cafe 50×75

1.250,0001.450,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng khối đá

650,000900,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn XM bán nguyệt

450,000650,000

Phụ kiện làm vườn

Đôn xi măng ba đốt

650,000950,000